De verloskundige (ook wel vroedvrouw genoemd) is bij een normale gezonde zwangerschap en bevalling jouw medische steun en toeverlaat. Zij houdt jou en je baby gedurende deze periode goed in de gaten en is jouw medische vraagbaak. Zij zorgt ervoor dat je de begeleiding krijgt die je nodig hebt, informeert en geeft je tips en stelt je gerust met al haar kennis en ervaring. Wanneer er complicaties optreden gedurende de zwangerschap, bevalling of de kraamtijd zorgt zij dat je bij de juiste medisch specialist terecht komt, denk hierbij aan de gynaecoloog of de kinderarts. Wat kun je verwachten van de begeleiding van de verloskundige?

Verloskundige (vroedvrouw) en het kinderwensspreekuur

Wil je graag zwanger worden? Bij veel verloskundigenpraktijken kun je terecht bij het kinderwensspreekuur. De verloskundige geeft je tips over hoe je de kans vergroot op het zwanger worden van een gezond kindje. Er wordt daarbij gekeken naar je gezondheid, voeding, gewicht en leefgewoonten. Daarnaast worden risico’s ingeschat op mogelijke complicaties door te kijken naar de relevante medische voorgeschiedenis en bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen.

Verloskundige (vroedvrouw): de eerste afspraak

Zodra je weet dat je zwanger bent, kun je contact opnemen met een verloskundigenpraktijk bij jou in de buurt. Meestal is dit zo rond de 6 weken. Er wordt gevraagd wanneer de eerste dag van je laatste menstruatie was en er wordt een afspraak met de verloskundige ingepland. Meestal vindt de afspraak plaats tussen de 8e en 10e week van je zwangerschap.  Bekijk ook eens Zwanger en nu? Het antwoord op je eerste vragen!

Tijdens de eerste afspraak krijg je heel veel informatie van de verloskundige en wordt berekend hoe lang je zwanger bent. Daarnaast wordt er een medisch dossier opgesteld waarin jouw relevante medische achtergrond en van je partner is opgenomen. Soms wordt al direct de termijnecho gemaakt (meestal rond de 10 weken) en weet je op de dag nauwkeurig de termijn van je zwangerschap. Bij andere praktijken wordt de termijnecho iets later ingepland. Bekijk hier wat je kunt verwachten bij de eerste afspraak met de verloskundige.

Verloskundige (vroedvrouw) en de afspraken

Je bezoekt de verloskundige tijdens een normale zwangerschap zo’n 14 keer. In de eerste periode zul je haar om de vier weken zien. Dit wordt later om de twee weken en in de laatste weken iedere week. Wanneer je bij een verloskundigenpraktijk met meerdere verloskundigen bent, wordt meestal geprobeerd dat je iedere verloskundige een keer tijdens je zwangerschap hebt gezien. Dit zodat je iedereen kent, je weet immers nooit wie er dienst heeft wanneer je bevalt. Zo heb je geen onbekende aan je bed.

Tijdens die bezoeken wordt gekeken naar hoe je je voelt, jouw gezondheid en die van je baby. Ook beantwoordt ze graag al je vragen over de zwangerschap.

Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van je gewicht, de bloeddruk, ze luistert naar het hartje van de baby en voelt aan je buik om de ligging  en de groei van de baarmoeder en baby te bepalen. Daarnaast worden onderzoeken ingepland, soms moet je urine afstaan of bloed laten prikken. De verloskundige verwijst je door naar een gynaecoloog indien nodig.

Ook geeft de verloskundige in het eerste trimester informatie over de mogelijke prenatale onderzoeken en bespreekt met je of je dit zou willen.

Halverwege de zwangerschap bespreekt de verloskundige het geboorteplan met je. Hierin stel jij je wensen op voor de bevalling en neemt deze voor week 34 met haar door.

Verloskundige (vroedvrouw) en de 20 weken echo

Wanneer je 20 weken zwanger bent, wordt aan iedereen de 20 weken echo gratis aangeboden. Dit is een medische echo waarbij gekeken wordt naar de gezondheid van je baby. Er wordt gecheckt of je baby lichamelijke aandoeningen als een open ruggetje of bijvoorbeeld een open gehemelte heeft. Bekijk hier meer informatie over de 20 weken echo.

Verloskundige (vroedvrouw) en de voorbereiding op een bevalling

De verloskundige helpt jou bij je vragen, ze screent je medische conditie en kijkt ook hoe je je psychisch voelt. Ze geeft je ook informatie over bijvoorbeeld zwangerschapscursussen en voorlichtingsbijeenkomsten in de buurt. En ze bespreekt het verloop van een normale bevalling en wanneer je bijvoorbeeld mag bellen wanneer je denkt dat de weeën begonnen zijn.

De verloskundige schat dan aan de hand van de tijd tussen en de duur van de weeën in, hoe ver je bent en of ze al naar je toe komt. Wanneer ze bij je komt zal ze inwendig voelen (toucheren) hoe ver de ontsluiting is. Wanneer je in het ziekenhuis zou willen bevallen wordt ingeschat of je nog kunt vertrekken of wanneer je zou moeten vertrekken naar het ziekenhuis.

Verloskundige en de bevalling

Wanneer je tussen de 37 en 42 weken bevalt en je een gezonde zwangerschap hebt en geen medicatie wilt, zal de verloskundige de bevalling begeleiden. Ook wanneer je in het ziekenhuis wilt bevallen zonder medische indicatie. Wanneer je thuis bevalt, wordt zij geholpen door jouw kraamzorg.

Heb je een medische indicatie of beval je voor de 37 weken? Dan zal de gynaecoloog je begeleiden.

Tijdens de bevalling monitort ze jouw gezondheid en die van je baby. Ze geeft je tips bij het ademen en geeft aan wanneer je mag persen. Ze kent je wensen uit het geboorteplan en medisch dossier. Zo hoef je haar niets uit te leggen. Wanneer er iets niet goed gaat, kan zij zo nodig een gynaecoloog of kinderarts inschakelen. En zij beoordeelt of je alsnog in het ziekenhuis gaat bevallen.

Na de bevalling wordt de gezondheid van de baby beoordeelt door het twee keer afnemen van de APGAR score. Wanneer nodig kan de verloskundige je ook hechten na de bevalling.

Verloskundige (vroedvrouw) en de kraamtijd

Je wordt tijdens de kraamperiode begeleidt door de kraamzorg en de verloskundige. Tijdens de kraamperiode zul je de verloskundige minimaal 1 keertje zien. Zij controleert hoe je lichamelijk en psychisch herstelt van de zwangerschap en de bevalling, zij kijkt naar de gezondheid van de baby en bespreekt eventueel hoe de borstvoeding verloopt. De kraamzorg overlegt tijdens de kraamperiode met de verloskundige hoe het met jou en de baby gaat.

Wanneer de baby 6 weken oud is zul je een afsluitend gesprek hebben met de verloskundige. Jullie bespreken de zwangerschap, de bevalling en kraamperiode. Ook wordt hier nog een keer gekeken naar het psychische en lichamelijke herstel. Zij geeft je ook voorlichting over anticonceptie. De zorg voor je baby wordt hierna gemonitord door jeugdgezondheidszorg.

Hoe vind je een verloskundige?

Oriënteer je eens op het internet. Je kunt heel makkelijk op solvo zoeken naar verloskundigen. Bezoek verloskundigenpraktijken bij jou in de buurt en bekijk de sfeer en uitstraling. Ze hebben allemaal dezelfde opleiding gehad en moeten aan dezelfde eisen voldoen, dus daar zit het verschil niet in. Kijk eens naar hun visie, zijn ze innovatief? Hebben ze een echocentrum in de praktijk? Is het dicht in de buurt? Informeer eens bij vriendinnetjes of collega’s naar hun ervaringen of vraag je huisarts om tips.

Wat kost een verloskundige (vroedvrouw)?

In Nederland wordt de begeleiding door een verloskundige voor iedereen vergoed door het basispakket van je zorgverzekering. Dit gaat niet van je eigen risico af. Het kost je dus niets.

Delen:

GERELATEERD:

LAATSTE ARTIKELEN: