Herkenbaar voor iedere ouder en normaal in de spraakontwikkeling van een kind; je kind verwisselt de ene klank voor de andere klank. Zo noemt je kind een kip een tip en een spin een pin. Gaandeweg de ontwikkeling, verandert de tip in een kip en de pin in een spin. Als je kind ongeveer 5 jaar is, kan hij meestal alle klanken goed uitspreken en is hij voor het grootste gedeelte verstaanbaar voor zijn omgeving.

Dit gaat echter niet bij ieder kind even vlot en soms kan het problemen op gaan leveren.

Wanneer is er nou een reden om aan de bel te trekken?

Als ouder zijnde versta je je kind goed, een ander niet altijd, maar wat is daar niet goed aan? Dat komt toch allemaal wel vanzelf. En jij kunt toch vertalen voor je kind, dan snapt uiteindelijk ook iedereen wat hij bedoelt. Later zal hij het vast zelf kunnen. Het is soms juist ook wel heel grappig. Waarom zou ik mij zorgen maken?

In de spraakontwikkeling leer je van jongs af aan verschillende klanken. In het begin worden deze klanken nog regelmatig vervangen door andere klanken of zelfs helemaal weggelaten. Soms is het ook zo dat een kind een losse klank wel goed kan uitspreken, maar dat deze klank in woorden of zinnen nog lastig is. Dit zijn allemaal normale processen in de ontwikkeling. Bij sommige kinderen houden deze processen echter langer aan dan gebruikelijk, soms zelfs zo lang dat ze, wanneer dit wel zou moeten, nog niet alle klanken voldoende kunnen uitspreken.

Maar wat is dan het probleem? Mijn kind hoeft toch niet altijd precies volgens de norm te functioneren? Mijn kind is nou eenmaal wat later met alles. De rest is ook later op gang gekomen, dus met die spraak zal het ook wel goed komen Dit zou zeker het geval kunnen zijn. Maar er zijn een aantal redenen waarom het goed kunnen uitspreken van de klanken belangrijk is.

Redenen waarom de klankbeheersing belangrijk is voor je kind:

Verstaanbaarheid en zelfredzaamheid:

Wanneer je kind niet alle klanken goed uitspreekt, kan het zijn dat hij niet goed verstaanbaar is voor zijn omgeving. De communicatie kan hierdoor moeizaam verlopen en hierdoor kan je kind onzeker worden. Hij kan zichzelf onvoldoende redden in de communicatie en heeft constant de hulp zijn ouders nodig om te vertalen wat hij bedoelt. Dit kan frustratie op leveren.

Leren lezen en schrijven

Om goed te kunnen leren lezen en schrijven, moet je goed kunnen horen welke klank een woord heeft. Wanneer je het woord kip als tip uitspreekt, gebeurt dit ook zo bij het lezen en is de kans groot dat je het woord ook op die manier schrijft.

Kortom, het goed uitspreken van klanken is voor veel dingen belangrijk. Mocht je twijfelen of de spraakontwikkeling bij jouw kind voldoende verloopt en niet direct de hulp van een logopedist in willen schakelen, kun je eventuele twijfels of vragen bespreken op het consultatiebureau. Ook kun je kun je de SNEL-test invullen op www.kindentaal.nl.

Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd contact opnemen met een logopedist bij jou in de buurt om informatie op te vragen.

Lees ook onze andere artikelen:

Logopedie Talk 2 Me
LogopedieTalk2Me

Logopedie Talk 2 Me

De praktijk heeft een team van 4 enthousiaste en kundige logopedisten. Kinderen en volwassenen kunnen bij ons terecht wanneer er problemen zijn in de spraak, de taal, de stem, het gehoor en/of het slikken. Daarnaast behandelen wij ook kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking en zijn wij gespecialiseerd in problemen in de prikkelverwerking bij kinderen.