Het vaderschapsverlof (of misschien beter het partnerverlof) in Nederland wordt vanaf 2019 verlengd. En terecht, op dit moment heeft een partner recht op 2 dagen betaald verlof (het kraamverlof) en 3 dagen onbetaald verlof (het parnerverlof). Het maakt niet uit of je fulltime of parttime werkt. Vanaf 2019 heeft een vader recht op 5 dagen betaald partnerverlof.

Vaderschapsverlof : hoe werkt dat?

Na de bevalling geef je zo snel mogelijk aan je werkgever aan wanneer je het kraamverlof op wilt nemen. Dit mag je werkgever niet weigeren. Je kunt dit natuurlijk ook vooraf, wanneer je het al weet, bespreken met je werkgever. Dan hoef je, wanneer er geen wijzigingen zijn, dit niet meer door te geven. Het aanvragen kan zowel mondeling als schriftelijk, als het maar gebeurt.

Vaderschapsverlof : wanneer?

Je mag zelf weten wanneer je het betaald verlof opneemt. De meeste partners kiezen ervoor om deze dagen direct op te nemen na de bevalling. Er moet veel geregeld worden, het is fijn om deze dagen dicht bij je baby en je partner te zijn en je moet waarschijnlijk de geboorteaangifte in orde maken. Wil je dit later opnemen, dan kan dat natuurlijk ook. Als je het maar binnen 4 weken na de bevalling of thuiskomst uit het ziekenhuis opneemt.

Vaderschapsverlof vanaf 2019 uitgebreid

Eindelijk wordt het betaald vaderschapsverlof dan uitgebreid naar 5 werkdagen. Want twee dagen is natuurlijk helemaal niets in zo’n bijzondere en intensieve tijd. Vanaf juli 2020 zou je als partner 5 weken geboorteverlof op kunnen nemen. Je hebt dan in die periode recht op 70% doorbetaling van je loon en je mag dat verlof in de eerste 6 maanden na de bevalling opnemen.

Onbetaald partnerverlof

Je mag ook 3 dagen onbetaald partnerverlof aanvragen per kind. Heb je tweeling, dan is dus 2 x 3 dagen onbetaald verlof. Die dagen heb je geen recht op salaris, tenzij anders vermeld in jouw CAO of arbeidsovereenkomst. Ook dit verlof mag je werkgever niet weigeren. Je moet dit wel al uiterlijk 2 maanden voor de uitgerekende datum aanvragen. Je hoeft dan nog niet aan te geven wanneer je het op wilt nemen, als het maar binnen de 4 weken na de bevalling of thuiskomst uit het ziekenhuis is.  Je kunt het partnerverlof aanvragen wanneer je voor de wet als partner gezien wordt van de moeder van het kind. Dit ben je wanneer je ongehuwd samenwoont, geregistreerd partner bent, de echtgenoot bent of het kind erkent. Laatste opmerking, je opgenomen partnerverlof gaat af van het aantal uur ouderschapsverlof waar je recht op hebt (26 x het aantal werkuren per week).

Vrij nemen voor de bevalling?

Bevalt je partner op een werkdag? Dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Je salaris loopt dan gewoon door. Je werkgever kan hoogstens achteraf vragen om aan te tonen dat de bevalling op die dag(en) was.

Meer informatie over het vaderschapsverlof vind je op de website van het RIVM.

Delen:

GERELATEERD:

LAATSTE ARTIKELEN: