Je hebt recht op ouderschapsverlof wanneer je kinderen onder de 8 jaar hebt. Je kunt het gebruiken om je zwangerschapsverlof te verlengen, tijdelijk minder uren in de week te gaan werken of misschien wel op reis te gaan. Maar hoe zit dat precies? Hoe lang duurt het? Krijg je dan doorbetaald? Mag je werkgever dit weigeren?

Ouderschapsverlof : wat is het?

Het ouderschapsverlof is een onbetaald verlof met als doel om meer tijd te kunnen besteden aan kinderen tot 8 jaar. Je contract wordt in die periode niet aangepast en je behoudt het recht op je eigen functie. De wettelijke regeling is dat je het verlof opneemt door een jaar lang de helft van je normale arbeidsuren te werken. Het kan zijn dat in de cao staat dat je deze uren ook anders mag verdelen. Je kunt het verlof bijvoorbeeld  in 1 keer fulltime opnemen (een half jaar vrij) of je pakt iedere week een paar uurtjes. Je kunt het verlof splitsen in maximaal zes delen. Elk deel moet minimaal een maand duren. Je werkgever mag in overleg met jou vragen of je je verlof anders wilt opnemen, maar alleen wanneer het in ernstige problemen komt.

Ouderschapsverlof : Wanneer heb je er recht op?

Voor ieder kind tot 8 jaar dat bij jou woont en waar je voor zorgt, heb je recht op ouderschapsverlof. Dit betekent dat ook verlof op mag nemen voor pleeg, adoptie of stiefkinderen.

Heb je meerdere kinderen? Dan mag je dat verlof gelijktijdig opnemen. Je kunt dan soms wel een jaar vrij zijn. Beide ouders hebben hier recht op. Een tweeling geldt ook als twee kinderen, dus heb je ook recht op de dubbele duur (52 x aantal gewerkte uren per week). Je werkgever mag dit niet weigeren.

Ouderschapsverlof : hoe lang?

Dit is afhankelijk van het aantal uren dat je iedere week werkt. De maximale duur van het ouderschapsverlof is 26 x het aantal gewerkte uren in de week. Je mag 1 keer ouderschapsverlof opnemen per kind tot 8 jaar.

Ouderschapsverlof : hoe vraag je het aan?

Zodra je in dienst bent bij een bedrijf en je voldoet aan de voorwaarde (kind onder de 8 jaar) kun je schriftelijk ouderschapsverlof aanvragen bij je werkgever. Doe dit minimaal 2 maanden voor de gewenste datum dat je het verlof wilt laten ingaan. In het verzoek geef je aan hoe je de uren wilt opnemen. Is de datum afhankelijk van de bevaldatum omdat je het na je zwangerschapsverlof wilt plakken? Dan geeft je dat ook direct in het verzoek aan.

Ouderschapsverlof : mag de werkgever dit weigeren?

In principe niet. De werkgever kan het niet eens zijn met de verdeling van de uren. Er mag alleen een tegenvoorstel gedaan worden wanneer het bedrijf in ernstige problemen komt door je afwezigheid. De werkgever mag dit tot 4 weken tot de gewenste verlofdatum aangeven. Wanneer je het daar niet mee eens bent, kun je de zaak voorleggen bij de rechter.

Ouderschapsverlof : krijg je doorbetaald?

Het is onbetaald verlof. Je bouwt over deze uren verlof ook geen vakantie op. Let op dat sommige inkomensafhankelijke toeslagen op basis van je inkomen worden berekend. Deze toeslagen kunnen dan veranderen, denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag of kinderopvang.

Ouderschapsverlof en ontslag?

je kunt niet ontslagen worden vanwege je ouderschapsverlof maar je kunt wel ontslagen worden tijdens je verlof door andere redenen. Je bent dus niet beschermd zoals tijdens een zwangerschap

Ouderschapsverlof en ziekte

Wanneer je ziek bent, loopt je verlof gewoon door.

Meer weten over deze regeling?

Bekijk dan ook de website van de Rijksoverheid of overleg eens met de personeelsafdeling op je werk.

Andere werktijden na je ouderschapsverlof

Wist je dat je na je verlof je uren per week ook een jaar lang anders in mag delen? Bijvoorbeeld dat je eerder of later start op een werkdag.