De NIPT oftewel Niet Invasieve Prenatale Test is een veilig onderzoek naar afwijkingen bij het ongeboren kind. Het is dus een van de prenatale onderzoeken die je kunt laten uitvoeren. Het is een relatieve nieuwe test waarbij door middel van bloedonderzoek wordt gekeken of de baby mogelijk het Down, Edwards of Pautausyndroom heeft. Hoe werkt de NIPT? Zijn er risico’s? Waar moet je rekening mee houden?

NIPT : hoe werkt het?

Heel simpel. Er wordt bloed afgenomen uit de arm van de zwangere. In het bloed zit ook een klein stukje erfelijk materiaal (DNA) van de moederkoek. Oftewel de placenta. Het DNA van de moederkoek is vrijwel altijd hetzelfde als dat van de ongeboren baby. Je krijgt binnen 10 werkdagen de uitslag van de gynaecoloog of de verloskundige. Wanneer er nevenbevindingen zijn gevonden ontvang je deze uitslag van het Centrum voor Prenatale Diagnostiek of een polikliniek klinische genetica van een universitair ziekenhuis.

NIPT : wat wordt er getest?

Je kunt kiezen of je naast de test op het Down, Edwards en Patausyndroom ook laat testen op nevenbevindingen. Er wordt dan gekeken naar andere grote chromosoomafwijkingen. Bij 4 op de 1.000 vrouwen wordt een nevenbevinding gevonden. Niet allemaal even ernstig. Er bestaat geen lijstje met mogelijke ziektebeelden. Het kan gaan om:

  • Er is een extra chromosoom: trisomieën anders dan down-, edwards- en patausyndroom
  • Er is een stuk chromosoom teveel en een stuk van een ander chromosoom te weinig: grote ongebalanceerde translocaties
  • Er ontbreekt een deel van een chromosoom
  • Er is een verdubbeling van een deel van een chromosoom: duplicaties

In zeldzame gevallen wordt er ook een nevenbevinding bij de zwangere zelf gevonden. Wanneer er een nevenbevinding is gevonden, is er vaak vervolg onderzoek nodig om te bepalen waar het om gaat. Denk hierbij aan een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

NIPT : wanneer?

Je kunt de test laten doen vanaf dat je 11 weken zwanger bent.

NIPT : kan dit bij iedereen?

Nee, soms is er een aanleiding dat de NIPT niet betrouwbaar zou zijn. Bijvoorbeeld bij een tweeling. De verloskundige of gynaecoloog zal met jou bespreken of het bij jou mogelijk is. Wanneer je kiest om een NIPT te laten uitvoeren, neem je automatisch deel aan een medisch onderzoek. De overheid doet nu onderzoek hoe de NIPT het beste ingezet kan worden. Je leest hier meer over het onderzoek en wat er met je gegevens gebeurt.

NIPT : zijn er risico’s?

Je loopt geen extra risico op een miskraam.

NIPT : de uitslagen

Je hebt 2 soorten uitslagen:

Je bent waarschijnlijk niet zwanger van een kind met een down, edwards of patausyndroom.

De kans is dan zeer klein (1 op 1.000) dat je kindje toch 1 van deze syndromen heeft.

Je bent mogelijk zwanger van een kind met een down, edwards of patausyndroom.

Dit wil nog niet direct zeggen dat je kindje het ook daadwerkelijk heeft. Soms is het DNA van de moederkoek toch afwijkend van de baby. Een vlokkentest of vruchtwaterpunctie kan duidelijkheid geven. De kans dat je kindje het wel heeft, verschilt per syndroom:

  • Downsyndroom: Bij 75 van de 100 vrouwen klopt dit inderdaad.
  • Edwardssyndroom: Bij 24 van de 100 vrouwen klopt dit inderdaad.
  • Pataussyndroom:Bij 23 van de 100 vrouwen klopt dit inderdaad

NIPT : wat zijn de kosten?

Het kost 175 euro. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar tenzij er een medische indicatie is. Wanneer er een vervolgonderzoek noodzakelijk is, wordt dit wel vergoed.

Lees meer over prenatale onderzoeken.