Het Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor de verzorging van kinderen tot 18 jaar, wanneer de Kinderbijslag niet voldoende is. Kinderbijslag ontvangt iedereen, Kindgebonden budget is afhankelijk van de hoogte van je salaris en je inkomen.

Kindgebonden budget : wanneer heb je er recht op?

Niet iedereen heeft recht op het Kindgebonden Budget. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Kindgebonden budget : hoeveel krijg je?

Hoeveel je krijgt hangt helemaal af van je persoonlijk situatie en het aantal kinderen dat je hebt. Wanneer je bijvoorbeeld alleenstaand bent, ontvang je meer dan wanneer je samen met een partner voor de kinderen zorgt. Dat deel dat je meer krijgt noemen ze het ouderkop. De extra vergoeding (ouderkop) is maximaal rond de 3.000 euro per jaar. Je kunt heel eenvoudig zien waar je recht op hebt wanneer je hier een proefberekening maakt.

Het Kindgebonden budget stijgt wanneer je kind 12  en 16 jaar wordt. Dit is een extra tegemoetkoming voor de stijgende schoolkosten.

Kindgebonden budget aanvragen

Dit hoef je meestal niet zelf aan te vragen maar wordt automatisch toegekend. Krijg je het niet en denk je dat je er wel recht op hebt? Dank kun je dit asnog aanvragen bij Mijn Toeslagen.

Kindgebonden budget: wanneer stopt het?

Het stopt in principe in de maand waarin je kind 18 jaar wordt. Het kan ook eerder stoppen wanneer je kind geen kinderbijslag meer krijgt omdat het te veel bijverdient of wanneer je zelf meer gaat verdienen. Bekijk hier de regels met betrekking tot de hoogte van de bijverdiensten van je kind.

Kindgebonden budget: verandert je situatie?

Wanneer er wijzigingen in je vermogen of salaris zijn is het handig om dit snel door te geven in Mijn Toeslagen. Zo voorkom je dat je achteraf nog een hoop terug moet gaan betalen.

Bron: Belastingdienst en SVB

GERELATEERD:

LAATSTE ARTIKELEN: