De kinderbijslag is een kleine tegemoetkoming van de overheid in de kosten die je maakt wanneer je kinderen hebt. Ieder kwartaal krijg je een fijn extraatje die je kunt gebruiken zoals jij dat wilt, maar in principe bedoeld is voor de opvoeding van je kind. De hoogte van het bedrag hangt af van de leeftijd van je kind en niet van je inkomen. Hoeveel kinderbijslag krijg je? Wat moet je ervoor doen en wanneer krijg je het?

Kinderbijslag : wie krijgt het?

Iedereen die woont of werkt in Nederland en kinderen heeft onder de 18 jaar. Wanneer je kind 18 jaar is, stopt het automatisch. Het hebben van kinderen wordt gelukkig in de breedste zin van het woord bekeken:  ieder kind dat je opvoedt alsof het je eigen kind is. Dus je krijgt de kinderbijslag, geheel terecht, ook voor pleegkinderen, stiefkinderen en adoptiekinderen.

Kinderbijslag en de uitzonderingen

De kinderbijslag stopt eerder wanneer je kind bijvoorbeeld te veel bijverdient wanneer het 16 of 17 jaar is (meer dan €1.285 netto per kwartaal). Beetje gek, maar wanneer je kind 15 jaar is, mag het dus wel veel bijverdienen. Gelukkig hebben ze wel rekening gehouden met het zomerwerk. In de zomer mogen kinderen tot €1.299  extra bijverdienen. Het stopt ook wanneer je kind studiefinanciering krijgt of wanneer jij in het buitenland gaat wonen of werken. Andere redenen tot stopzetting zijn: je kind woont in het buitenland, je kind gaat niet meer overdag naar school wanneer het 16 of 17 jaar is (terwijl dat wel verplicht is) of je kind gaat het huis uit en jij draagt minder dan €416,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van je kind.

Kinderbijslag : hoeveel krijg je?

Het bedrag wordt ieder jaar opnieuw bijgesteld. Anno mei 2018 zijn de tarieven als volgt: Is je kindje onder de 6 jaar dan krijg je €201,05. Tussen de 6 en 12 jaar ontvang je € 244,13. Vanaf 12 jaar ontvang je € 287,21.  Bekijk de actuele tarieven op de website van de Svb.

Kinderbijslag : wanneer krijg je het?

De betaaldagen verschillen per jaar. Maar het is altijd bij de start van het nieuwe kwartaal. Begin januari, begin april, begin juli en begin oktober. Het wordt naar alle banken op dezelfde dag overgemaakt en staat ook diezelfde dag op je rekening. Kijk voor de actuele betaaldagen op de website van het SVB. Het bedrag dat je krijgt, gaat over het afgelopen kwartaal. Dus de leeftijd in het voorgaande kwartaal van je kind is bepalend voor de hoogte van het bedrag.

Kinderbijslag : wat moet je doen?

Wanneer je in Nederland woont en je krijgt voor het eerst een kindje en je baby is ook in Nederland geboren, dan ontvang je binnen 2 tot 4 weken na de geboorteaangifte een brief van de SVB. Daarin staat precies wat je online kunt doen om het aan te vragen. Heel simpel dus. Is je kindje in het buitenland geboren dan moet je zelf even naar de website van de SVB gaan om het aan te vragen. Wanneer je een volgend kindje krijgt, wordt de kinderbijslag automatisch aangepast, handig!

Wanneer je pas net in Nederland woont kun je het online aanvragen met je DigiD op de website van de SVB.

Lees ook het ervaringsverhaal over kinderbijslag van Rachelle.