Disclaimer: waar zijn wij wel en niet verantwoordelijk voor?

De artikelen en informatie op deze website zijn niet bedoeld als medisch advies. Het is een informatiebron. Voor medisch advies verwijzen wij naar (behandelend) medisch specialisten.

Door een pagina te gebruiken, op welke manier dan ook, stemt u in met de disclaimer. Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina:

  • De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, onverhoopt kunnen er fouten ingeslopen zijn. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde inhoud.
  • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruiken van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen gebruiken.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor door derden geplaatste inhoud en/of schade die hieruit voortvloeit.
  • De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van inhoud of het delen daarvan maakt inbreuk op de intellectuele rechten van eigenaar.
  • Toestemming tot het gebruik of delen van de inhoud dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

Verklaring termen in deze disclaimer:

U: de gebruiker van de website.
Gebruiken: iedere handeling die u op of met de webpagina uitvoert.
Eigenaar: de eigenaar van zwangerschapsloket.nl
De inhoud: alle op de website aanwezige inhoud, waaronder teksten, video- en geluidsfragmenten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten.
Webpagina: Iedere webpagina waarop een link naar de disclaimer geplaatst is.
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet of winst, of ander nadeel.
Verklaring termen in deze disclaimer: